Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 9/12

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 9 december 2020 behandlades bland annat Naturvårdsprogram för Hörby kommun.
Bygg- och miljönämnden beslutade att skicka ut remissversionen av Hörby kommuns naturvårdsprogram till bland annat alla kommunens nämnder, bolag och partigrupper, samt byaföreningar, vattenråd och grannkommunerna.

Om referatet/återgivningen
Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.