Nämndsklubba

Referat Byggnadsnämnden 19/9

På Byggnadsnämndens sammanträde den 19 september beslutades bland annat att bevilja rivningslov för förråd på del av fastigheten Hörby 45:1. Förrådet är placerat på en liten ö utanför Hörby kvarn.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.