Nämndsklubba

Referat Miljönämnden 26/9

På miljönämndens sammanträde den 26 september 2018 behandlades bland annat en handlingsrutin om rådgivning och information om små avlopp.

Handläggningsrutin för rådgivning och information små avlopp

Handlingsrutinen är ett interndokument för miljöinspektörer som jobbar med tillsyn av små avlopp. Den tar bl.a. upp vilka råd och information som vi kan ge till dem som ska anlägga eller åtgärda en avloppsanläggning.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.