Referat Tekniska nämnden 15/11

På tekniska nämndens sammanträde den 15 november 2018 beslutades bland annat om asfaltering av allmän platsmark på fastigheten Hörby 43:47 Industriområdet. Nämnden beviljade 10 000 kr med tanke på säkerhetsaspekter. Förutsättningen är att SMK Hörby bidrar med 25 000 kr för beläggningsarbetena på allmän platsmark.

Tekniska nämnden behandlade också ett medborgarförslag om inrättande av parkeringsplatser på Nya torg. Parkeringsplatser kommer att inrättas enligt tidigare taget beslut.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.