Nämndsklubba

Referat Tekniska nämnden 18/10

På tekniska nämndens sammanträde den 18 oktober 2018 beslutades bland annat att anta ny måltidspolicy med mål och riktlinjer.

Måltidspolicyn är tänkt att fungera som vägledning för samtliga medarbetare inom kommunens verksamheter som tillagar, hanterar, serverar och/eller på något vis deltar i kommunens måltider eller matservering.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.