Nämndsklubba

Referat Tekniska nämnden 24/1

På tekniska nämndens sammanträde den 24 januari 2019 beslutades bland annat att föreslå att kommunstyrelsen beviljar medel till Karnas Backe och att månadsvis redovisa synpunkter från medborgarna.

Medel till åtgärder vid Karnas Backe

Kultur-, fritid- och utbildningsförvaltningen har under 2018 tagit fram ett förslag på åtgärder området Karnas Backe, det innefattar bl.a utegym, toalett, grillplatser, byte av befintlig modul mm. Tekniska nämnden tog beslut om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel för projektet.

Redovisning av medborgarnas synpunkter

På tekniska nämndens sammanträden kommer det framöver redovisas medborgarnas synpunkter som har kommit till förvaltningen den senaste månaden. Synpunkterna kan komma till förvaltningen via appen Tipsa Hörby kommun, epost, facebook eller från elever, föräldrar, anhöriga och omsorgstagare m fl.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.