Bokhylla med barnböcker på förskolan Sagolandet

Språket i fokus på nya förskolan Sagolandet

Den 18 januari öppnade Hörbys största förskola, Sagolandet.

Det är en paviljongförskola med åtta avdelningar i rymliga och ändamålsenliga lokaler. Förskolan är placerad längs med Ringsjövägen och har nära till både Frostaskolan och Kulturskolan.

Rektor Renée Johansson berättar att det är Trollbäckens förskola och Gullregnsgårdens paviljonger som nu åter blivit en förskola igen. I samband med flytten har förskolan växt och kan ta emot 136 stycken barn.

Vi är väldigt glada över att så många familjer valt att flytta med oss och att många nya familjer väljer vår fina förskola. Under våren kommer vi att fylla varenda plats och även ta emot något extra barn, säger rektor Renée Johansson.

Barn och pedagoger har röstat fram namnet på förskolan och avdelningarna, som är döpta efter välkända sagofigurer som Bambi, Nalle Puh, Lille Skutt med flera. Tanken är att det finns en liten och en stor figur i varje hus som symboliserar förskolans yngre respektive äldre barns avdelningar.

Språkutveckling med hjälp av nyfikenhet

Förskolan är en interkulturell förskola. Här ”språkas” det på många olika modersmål. Språk och kultur är naturliga och viktiga byggstenar i undervisningens dagliga innehåll. Förskolans ena målområde är språkutveckling, med fokus på barns egna berättande och skrivna texter.

– Vi vill i tidigt skede väcka barnens nyfikenhet för böcker och andra skrivna texter, samt stärka dem i att själva ”språka” och berätta, säger rektorn. Därför erbjuds barnen dagliga lässtunder hos oss, både inplanerade och spontana. Vi har även inrett ett sago- och språkrum, skapat läshörnor på varje avdelning samt påbörjat uppbyggnaden av ett litet förskolebibliotek. I dagarna inviger även Sagolandet sina första kapprumsbibliotek. Tanken är att barn och vårdnadshavare ska få låna hem barnens favoritbok från förskolan.

– Vi hoppas att det kan inspirera vårdnadshavare till att läsa mer för sina barn på fritiden för att gynna barnens språkutveckling. Här finns tillgängliga böcker på de språk som är representerade på förskolan och vi tänker att familjerna får många goda lässtunder tillsammans, avslutar rektor Renée Johansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.