Samråd för renhållningsordning

Hand som håller återvinningssymbol med glödlampa och växt i

Snart har du möjlighet att påverka arbetet med kommunens avfallshantering.

En ny renhållningsordning för kommunerna Hörby, Eslöv och Höör ska tas fram. Den består av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Kommunerna har tillsammans med Merab tagit fram ett förslag som snart är ute för synpunkter.

Renhållningsordningen samråds under perioden 2023-02-01 – 2023-05-10.

Alla kan lämna synpunkter

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna är viktiga för det kommande arbetet med renhållningsordningen.

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete för minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering. De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bland annat beskrivningar av ansvar, hur avfall ska sorteras och av anläggningar för avfallshanteringen i de tre kommunerna.

Ta del av handlingarna

Renhållningsordningen kommer att publiceras på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida den 1 februari. Renhållningsordningen finns även att läsa på plats i kommunhusets reception på Ringsjövägen 4, Hörby från och med 1 februari. Receptionen har öppet måndag–torsdag 08:00–16:30 samt fredagar 08.00–15:00. Lunchstängt mellan 12:00–12:45.

Synpunkter kan skickas skriftligen till Kommunstyrelsen, Planering och utveckling, Hörby kommun, 242 80 Hörby eller planeringochutveckling@horby.se senast den 10 maj 2023. Märk gärna brevet med ”Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby”.