Hörbys skolbussar inställda 1-2 december

Onsdag och torsdag 1-2 december är samtliga skolbussar i Hörby kommun inställda på grund av den orange vädervarning som utfärdats av SMHI.

Vårdnadshavare som själv skjutsar barn ansvarar också för hämtning.

Tänk på att frånvaroanmäla elev som inte kommer till skolan på grund av utebliven skolskjuts.

Texten har uppdaterats under onsdagen: skolskjutsen är inställd även torsdag 2/12