Samverkansöverenskommelse 2020

Samverkan med fokus på trygghet

Den 5 juni skrevs en ny samverkansöverenskommelse under mellan polisen och Hörby kommun.

Det innebär att Hörby kommun och polisen har kommit överens om hur och kring vilka frågor man ska samverka för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen.

De nya dokumenten är utformade så att själva samverkansöverenskommelsen löper tills vidare, på obestämd tid, medan den tillhörande handlingsplanen beslutas för ett år i taget.

Fokus på trygghet i centrum

– Vi vill att insatser snabbt ska kunna anpassas efter behoven. Särskilt fokus ligger på upplevd trygghet i centrum, kommunens trafikmiljö samt den allmänna drogproblematiken, i synnerhet bland ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito.

De beslutade fokusområdena har sin utgångspunkt i den lokala lägesbilden, som är framtagen av polisen och kommunen med ledning av olika tillgängliga fakta.

Enligt handlingsplanen ska också ett arbete påbörjas för att ta fram nya gemensamma medborgarlöften för Hörby kommun.

Polisen presenterar överenskommelsen på sin hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.