Särskilt boende och blåljusstation beviljas igångsättning

Illustration: ljus träfärgad byggnad med tre våningar i lummig grönska.

Ett nytt särskilt boende och en blåljusstation har beviljats igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen i Hörby kommun. Förprojekteringen är slutförd och nu går projekten in i nästa fas: detaljprojekteringen.

Det nya särskilda boendet kommer att byggas på området kring vårdcentralen och ska byggas ihop med Kastanjegården. Kastanjegården byggs samtidigt om för att motsvara behoven för ett särskilt boende.

En projekteringsgrupp tillsätts för att påbörja detaljprojekteringen. I denna del av projektet ska alla handlingar och underlag som krävs tas fram för att sedan skickas ut på upphandling. Projekteringsgruppen säkerställer även att verksamheten får all utrustning och inredning som krävs.

Det är verksamheten, tillsammans med projektledare och arkitekter, som slutför arbetet med framtagande av ritningar och bygglovshandlingar.
En landskapsarkitekt ska dessutom ta fram planer för både innergård och övrig omgivning.
– Boendet kommer att ligga i nära anslutning till andra verksamheter. Med en inbjudande kringliggande natur hoppas vi skapa en samlingsplats för många, där Hörbyborna kan mötas över generationsgränserna, säger Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande.
– Vi är glada att projektet äntligen har kommit igång, detta är en välkommen satsning för våra kommuninvånare, säger Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Blåljusstation utmed Slagtoftavägen

Den nya blåljusstationen ska uppföras utmed Slagtoftavägen (Vibyholm 12) med utfart mot Slagtoftavägen. Utöver räddningstjänsten tittar man också på andra verksamheter som kan inrymmas i lokalerna.
Projektledare, arkitekter och verksamheter ska nu ta fram ritningar och bygglovshandlingar. Därefter ska en projekteringsgrupp upphandlas för att påbörja detaljprojekteringen. Under projekteringen tas handlingar och underlag som krävs fram inför att projektet skickas ut på upphandling.

Dessutom ska detaljplanen för fastigheten ändras för att tillåta utfart mot Slagtoftavägen.
– Äntligen står vi i startgroparna för den nya blåljusstationen! Det känns fantastiskt kul att skicka detta vidare i processen, säger Cecilia Bladh in Zito.

Besluten att bevilja igångsättningstillstånden togs i kommunstyrelsen. Liberalerna och Kristdemokraterna reserverade sig mot besluten.