Bil och flygplan jorden runt.

Sex varv runt jorden

Ja, så mycket blir det om vi slår samman tjänsteresorna för alla anställda i Hörby kommun. Nu är kommunens interna resvaneundersökning sammanställd och även inventeringen av kommunens energiförbrukning.

Fossilbränslefria alternativ används idag för 100% av elanvändningen, 95% av uppvärmningen och 35% av drivmedlen. När det gäller tjänsteresor, så har vi tittat på sträckan som kommunens anställda reser under ett år med bil respektive flygplan. Under ett år motsvarar resorna 2 varv runt jorden med flygplan och 6 varv runt jorden med bil.

Går det att bli helt fossilbränslefri?

Arbetet med att fasa bort fossila bränslen och minska vårt flygresande fortsätter. Men hur ska det gå till praktiskt – och är det över huvud taget möjligt?

– En nollvision är bra. Det är samma tänk som används när det gäller trafiksäkerhet. Frågan är viktig och behöver tas på allvar. Det finns stora möjligheter för oss att påverka användningen av fossila bränslen, svarar Ida Linné, miljöstrateg i Hörby kommun.

Ida fortsätter:

– Flera av åtgärderna innebär att kommunen även sparar pengar. Det kan till exempel handla om att med hjälp av ny teknik fasa ut fossila bränslen samtidigt som energiförbrukningen minskas.

Caroline Kroeker är strategisk planarkitekt. Hon lyfter fram möjligheterna för oss att påverka vårt resande.

– Vi fick många bra idéer från deltagarna i vårens resvaneundersökning. Kreativa lösningar som är fullt genomförbara. De vill vi gärna fånga upp .

– Vi kommer snart att hålla en workshop för politiker och tjänstemän. Syftet är att diskutera hur vi jobbar vidare med de här frågorna. Det kommer att ha stor betydelse för kommunens framtida arbete.

Fossilbränslefria uppstartskommuner

Hörby kommun är sedan 2018 med i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner tillsammans med Osby, Svalöv och Åstorps kommun.

Mer information om projektet finns att läsa på Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.