Skadegörelse på Gullregnsgården

Någon gång under helgen 6-9 september har det skett inbrott och skadegörelse på Gullregnsgården. Väggar har sprayats och handfat, toaletter och andra inventarier har slagits sönder.

Skadegörelsen är såpass omfattande att den pågående ombyggnaden kommer att försenas. Händelsen är polisanmäld och entreprenörens försäkringsbolag är inkopplat för utredning, varpå en handlingsplan upprättas.

Kommunen återkommer med mer detaljerad information till vårdnadshavare och andra berörda om hur inflyttningsplanen till den nya förskolan Äpplegården påverkas.

Fakta Gullregnsgården/Äpplegården

Gullregnsgården genomgår under 2019 ett renoveringsarbete för att anpassas till förskoleverksamhet. Den nya förskolan kommer att heta Äpplegården. Byggnaden kommer att hysa nuvarande Trollbäcken och ska utökas med fler avdelningar för att möta Hörbys behov av nya förskoleplatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.