Skånetrafiken löser fordonsbrist

Skånetrafiken har tidigare informerat om fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal med ett trafikföretag. Alla saknade fordon är nu ersatta och det råder inte längre någon fordonsbrist.

Skånetrafiken har genomfört riktad direktupphandling till befintliga erfarna trafikföretag. Avtalen börjar gälla från och med 2019-02-25.

Här är trafikföretagen som fick tilldelning i direktupphandlingen.

  • Kristianstad Taxi Buss AB
  • Niklas & Patrik Taxitjänst HB
  • Taxi Kurir i Malmö AB
  • Taxi Sydväst AB
  • Telepass AB
  • Vellinge Taxi AB

Skånetrafken meddelar att de ser över sina rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden. Bland annat kommer de att följa upp trafikföretagen tätare och se över avtalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.