Start för totalförsvarsövning 2020

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.
– Vi i Hörby kommun ser fram emot att delta i övningen, säger kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd.

Första delen av Totalförsvarsövning 2020, TFÖ2020, startar i dag och fortlöper under hela 2020. I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.

-Övningen ger oss möjlighet att utveckla samarbetet som krävs, mellan civila krafter och det militära försvaret, för att vi ska stå emot olika sorters angrepp. Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt eller militärt försvar, säger Lena Mårtensson Stenudd.

TFÖ 2020 utgår från ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap.Ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.
– Som en del av förberedelserna inför TFÖ 2020 har Hörby kommun deltagit i den regionala samverkansövningen Flinta. Genom att öva skapar vi tillsammans en gemensam grund att stå på.

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.

– Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen. Totalförsvar Skåne, som är ett varumärke för den regionala totalförsvarsplaneringen, bygger vi tillsammans.

Totalförsvaret består av två delar. Dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, samt civilt försvar där Länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • Värna om den civila befolkningen.
  • Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.

På Youtube kan du se en film om Totalförsvarsövningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.