Stöd och åtgärder för Hörbys företag

Med anledning av coronaviruset har Hörby kommun beslutat att ta fram en rad näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för de lokala företagen.

Hörby kommuns åtgärdspaket ryms inom kommunens ansvarsområde och ska bidra till att stärka företagens likviditet samt frigöra företagarnas tid för att hantera krisen.

  • Företagen har en direktlinje för stöd/råd till tf näringslivschef, Annika Nilsson, 0733-318 220.
  • Vid behov kan kommunen förlänga betalningstiden för tillstånd- och tillsynsavgifter.
  • Vid behov kan betalningstid förlängas för alla fodringar som har fakturerats till företagen.
  • På begäran kan kommunens betalningar till företag tidigareläggas.
  • Vid behov av att frigöra tid så är kommunen öppen för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärende där så är möjligt.
  • Vid behov kan kommunen skjuta på redan bokade tillsynsbesök som inte är kritiska om företagen hör av sig.

Hörby kommun har ett gott företagsklimat med många lokala företag och entreprenörer. Det  är en självklarhet att stötta det lokala näringslivet med de åtgärder som kommunen styr över.