Svag uppgång av otrygghet i kommunen

Hörby centrum med siluetter av personer

De senaste åren har tryggheten ökat i Hörby kommun. Men med årets trygghetsmätning från polisen syns en svag uppgång av otrygghet, framförallt i tätorten.

Årets undersökning visar ett avbrott i den trend mot större trygghet som visats de senaste åren. Framförallt är det tryggheten i Hörby tätort som går ner tillsammans med upplevda problem med missbruk, trafik och ungdomsgäng. Landsbygden har haft jämna resultat över flera år och lyfter resultatet totalt sett.

Anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare

Svaren i trygghetsmätningen är viktiga för att Hörby kommun och polis ska få en bättre bild av de problem och orosmoment som boende i kommunen upplever. Resultaten är alltid en viktig del i hur både polis och kommun utvärderar sitt arbete och planerar vilka åtgärder som behöver göras framåt.

Hörby kommun har sedan i somras arbetat med att anställa en trygghets- och säkerhetssamordnare som ska arbeta med dessa frågor, den personen är nu på plats.

– Polisens undersökning ger oss bra mätverktyg för hur Hörbyborna upplever sin by. Glädjande är att det ändå finns positiva indikationer också i undersökningen som pekar på att vi är på rätt väg inom många områden, säger Fredrik Billsten,  som är kommunens nya trygghets- och säkerhetssamordnare i Hörby.

Få utsätts för brott

Undersökningen visar att Hörbyborna i stort är förskonade från brott, det sker inte fler brott i Hörby än i andra delar av landet. 77 procent svarar att de inte blivit utsatta för något brott alls det senaste året. Utsattheten för stöld är det som ökat kraftigast bland de svarande, från 5 procent till 8.

En större andel invånare väljer att polisanmäla de brott som sker. 40 procent uppger att de anmäler brott till polisen vilket är betydligt bättre än tidigare två års resultat. Nationellt är motsvarande siffra cirka 36 procent sedan många år.

Oro för brott något högre än snittet

Trots den totalt sett låga brottsutsattheten är oron för brott något högre än landet i genomsnitt. Oron att utsättas för brott är i stort samma som förra undersökningen 2021. På landsbygden är de svarande oroliga för att drabbas av inbrott i bostad eller förråd. I tätorten är oron större för att bil, cykel eller moped ska utsättas för brott eller att man skulle bli överfallen.

När personer i tätorten tillfrågas om situationer där de känner sig otrygga är det främst ute ensam på kvällen som uppges som en otrygg situation (42 procent). Andra situationer som sportevenemang, kollektivtrafik och uteliv upplevs normalt som trygga.
Högst upp på listan av vad svaranden i tätorten upplever för problem kommer folk som bråkar och slåss. Därefter kommer problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen och buskörning. Som något mindre problem är bilar som kör för fort och/eller inte följer trafikregler.

Problemen skiljer sig åt från tätort och landsbygd

Kopplat till olika typer av missbruk så är det förhållandevis många som uppger narkotikapåverkade personer utomhus och olika tillhåll för narkotikapåverkade som problem. Därefter är motsvarande problem med alkoholpåverkade personer utomhus. De upplevda problemen visar sig först när svaren från landsbygd och tätort separeras då de svarande från landsbygden inte upplever den här typen av problem i samma utsträckning.

Polisens årliga trygghetsmätning skickades ut i augusti i år. 368 Hörbybor har svarat vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.

Trygghetsmätningen i sin helhet för lokalpolisområde Eslöv finns att läsa på polisens hemsida.