Svampsäsong: Lär dig undvika giftiga svampar

Närbild, flugsvamp

Hösten är här, och med den kommer en efterlängtad tradition för många: svampplockning. Att plocka svamp kan vara en avkopplande och rolig friluftssyssla, men det är inte riskfritt. Sveriges skogar har många oätliga svampar och det har under senare tid förekommit flera fall av svampförgiftning i hela landet. Det är viktigt att alltid vara medveten om riskerna med att plocka giftiga svampar.

Snabba tips för en säker svampplockning:

  • Lär dig några svampsorter i taget och ät bara svamp som du med säkerhet vet är matsvamp.
  • Provsmaka inte, och lär ditt barn att aldrig smaka på svamp.
  • Plocka svamparna en och en, om du plockar slarvigt finns risk att få med giftiga svampar. Se till att den som rensar har tillräcklig kunskap om svamp.
  • Om du misstänker att ditt barn har ätit av en giftig eller okänd svamp, ring Giftinformationscentralen via 112 för att få råd så fort som möjligt. Kom ihåg att spara svampen, eftersom den kan behövas för identifiering.
  • Kontakta veterinären om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp.

Läs mer om ätliga och oätliga svampar

Informationen är hämtad från Giftinformationscentralen. På deras hemsida kan du läsa mer om hur du undviker giftiga svampar. Där hittar du också broschyrer om Sveriges giftiga svampar på 30 olika språk.

Misstänker du att du har ätit en giftig svamp? Ring Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700 för rådgivning dygnet runt.