Tingsgatan enkelriktas

Tingsgatan är nu enkelriktad för trafik i norrgående riktning.

Parkering på västra sidan av gatan tidsbegränsas samtidigt till 30 minuter mellan kl 9-20 vardagar och 9-15 lördagar. Parkeringsskiva ska användas.

Ändringarna görs för att undvika trafikproblem längs med Tingsgatan.