Tonårsföräldrar får verktyg i utbildningen COPE – start den 4 april!

Att vara förälder till ungdomar i puberteten är inte alltid så lätt. Men det finns möjligheter att hitta balans i tillvaron och att bli lite mer rustad inför de utmaningar som tonåringar kan utgöra. Möjligheten heter COPE, en utbildning för tonårsföräldrar.
– Det är inte lätt att vara tonåring heller, understryker Camilla Håkansson som är en av två ansvariga för föräldrautbildningen COPE, som startar den 4 april för föräldrar till barn som är mellan 11 och 18 år.

Det här är COPE

Cope är en förkortning för Community parent education programme. Det betyder i princip Grupputbildningsprogram för föräldrar.
Kursen går ut på att ge stöd till föräldrar att hitta strategier för att behålla lugnet – inte gå igång och låta sig provoceras av sina tonåriga barn. Det vet alla som har haft barn i puberteten att det inte alltid är så lätt.

Utbildningen består av sju tillfällen och varje utbildningstillfälle som är två timmar, avhandlas ett tema enligt följande ordning:

  1. Uppmärksamhet och beröm – Lär känna din tonåring.
  2. Att bevara sitt lugn
  3. Bortse från negativt beteende
  4. Planera i förväg
  5. Konsekvenser och manipulation
  6. Problemlösning och förhandling
  7. Att hålla koll på sin tonåring – att stå emot och ställa krav

Varje tema bygger på att få en positiv förankring i sig själv, att se och uppmärksamma sitt barns positiva val och insatser, istället för de negativa. Det handlar mycket om att hitta balans och att välja sina strider.

Utbildningens syfte

Camilla Håkansson och Linda Sjöström berättar att utbildningen går ut på att föräldrarna ska få hjälp att hitta strategier för att hantera sitt föräldraskap.
– Det är lätt hänt att i sitt föräldraskap lägga energi på missnöje och att tjata om det som är negativt. Istället vill vi hjälpa föräldrar att titta på de positiva saker som barnen gör, säger Linda.

Utbildningen handlar om attityder och tonläge, fokus och tankesätt. En viktig del i synen på barnen är att förstå att de vill göra rätt. Får de uppmärksamhet för någonting, gör de mer av det.
– Det är logiskt, att om barnen får uppmärksamhet för vad de gör, kommer de att göra det igen. Då gäller det att pusha för det som är positivt, istället för det som är negativt, säger Camilla.

Utbildningens påverkan

Både Camilla och Linda har barn och har själva gått igenom hur det är att ha tonåringar. Båda arbetar i familjeteamet på Individ- och familjeomsorgen i Hörby kommun. De är utbildade i COPE och för att hålla utbildningen. Camilla arbetar normalt med barn och familjer och Linda arbetar både som fältassistent och som ungdomsbehandlare.
Camilla har hållit många utbildningar i COPE under sina 16 år i Hörby kommun och de har alltid gett gott resultat.

Vad har utbildningen medfört för familjer?
– Både barn och föräldrar får det bättre tillsammans och de kommunicerar på ett helt annat sätt efter utbildningen, säger Camilla.
Linda tycker att det är viktigt att föräldrar får insikt i att om barn mår bra, kan de prestera bättre i skolan och får tryggare relationer.
Att bygga förtroende mellan föräldrar och tonåringarna är väsentligt. Ju högre tillit tonåringarna har till sina föräldrar desto större är chansen att de vågar berätta även när de har gjort någonting som inte är bra. Och tilliten byggs upp genom att föräldrarna förstår hur mycket påverkan de har på sina barns agerande.

– Som förälder vill jag ju att mitt barn ska höra av sig oavsett vad, understryker Linda.

Så här går det till

Camilla Håkansson och Linda Sjöström

Utbildningen går sju tillfällen och två timmar varje gång. Det börjar med en presentationsrunda och där varje förälder också får tillfälle att säga vilka förväntningar de har på kursen.
Därefter betonar Camilla och Linda för kursdeltagarna att det är föräldrarna själva som är experter på sina barn, men att de som utbildningsledare och erfarna på området,  kan hjälpa föräldrarna att se sig själva och vilka beteendemönster de har. Framför allt ger Camilla och Linda ge dem verktyg och strategier för ett mer insiktsfullt föräldraskap.

Här kan du titta på en film som används av COPE!

I utbildningen använder utbildningsledarna föräldragruppen för att åskådliggöra olika beteenden. Var och en får berätta något som sig själva och sitt föräldraskap.
– Det kan bli väldigt roligt och vi skrattar mycket. Här bjuder vi på oss själva, säger Camilla.
– Ja precis så. Jag och Camilla berättar om våra egna misslyckanden, det skapar tillit i gruppen, säger Linda och skrattar.

Respekt är grundläggande för att kunna skapa en trygg vuxengrupp, det är utbildningsledarna rörande överens om.
”Eleverna” får under utbildningen arbeta både i mindre grupper och i helgrupp, beroende på ämne och vad Camilla och Linda vill ska diskuteras. De tittar också på filmsnuttar med exempel på föräldrars och tonåringars interaktion, med fokus på föräldrarnas beteenden. Efter filmen diskuterar de tillsammans vad de har sett i filmföräldrarna beteende.

Efter de sju gångerna kommer ett uppsamlingsmöte, där föräldrarna möts igen och får berätta hur de har haft det efter avslutningen av själva utbildningen.

Resultat

Vid uppsamlingsmötena brukar det visa sig att syskon bråkar mindre och att det är färre bråksituationer generellt. Familjerna mår bättre.
– De redskap de har fått med sig, gör dem lugnare, mer strategiska och de ödslar mindre energi på att tjata. Istället ger de mer beröm och uppmuntran. Det är härligt att få den feedbacken, avslutar Camilla.

Information om kursstart och kontakt

Kursstart: den 4 april 2019
Antal tillfällen och tidsåtgång: 7 tillfällen  och 2 timmar/gång

Anmälan kan fortfarande göras!

Välkommen att anmäla dig till:
Camilla Håkansson
e-post: camilla.hakansson@horby.se
telefon: 0415-37 80 77

eller

Linda Sjöström
e-post: linda.sjostrom@horby.se
telefon: 0415-37 80 75