Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans

Under totalförsvarskonferensen ”Starka tillsammans” samlades representanter för Hörby kommun, frivilligorganisationer, näringslivet, räddningstjänst, polis och andra regionala myndigheter för att skapa en gemensam inriktning för Skånes totalförsvarsplanering.

Som en del av totalförsvarsplaneringen anordnade Länsstyrelsen Skåne den 26 september en Totalförsvarsdag i Kristianstad. Konferensen inleddes av Överbefälhavare Micael Bydén som berättade om hur Försvarsmakten ska anta framtidens utmaningar.

Lena Mårtensson Stenudd var en av representanterna för Hörby kommun:

– En viktig uppgift för kommunen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl under fred – som under kris och krig, säger hon.

Under konferensen diskuterades vikten av gemensam planering och de synergier som uppstår när vi arbetar tillsammans. Ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret, näringslivets betydande roll för upprätthållandet av samhällets funktionalitet och behovet av frivilliga krafter i kris och krig är centrala beståndsdelar i årets Totalförsvarsdag.

– Vår förhoppning med konferensen är att få en bättre förståelse för vad utmaningarna i totalförsvarsplaneringen innebär. Vi är alla är en del av Skånes totalförsvar, säger landshövding Anneli Hulthén.

Under eftermiddagen bjöds Skånes kommunledningar in till träff med Regionala rådet för krisberedskap och totalförsvar. Träffen med Regionala rådet, som är länets primära forum för gemensam dialog avseende krisberedskap och totalförsvar, är den andra för i år.

– Utvecklingen av Regionala rådet är en av många viktiga åtgärder som Länsstyrelsen Skåne har vidtagit och kommer fortsätta att vidta i syfte att stärka samverkan före, under och efter samhällsstörningar, säger Anneli Hulthén.