Tryggheten ökar för fjärde året i rad

Polisen presenterar årets trygghetsmätning för Hörby kommun.

Årets mätning visar att tryggheten fortsätter att öka i kommunen och att kurvorna visar nedåt i en positiv trend.

På landsbygden är den upplevda tryggheten fortsatt god i likhet med de senaste årens mätningar.

Känslan av otrygghet ute ensam en sen kväll i centrum har minskat i årets mätning. Utomhusstörningar i form av att folk och ungdomsgäng bråkar och stör har stadigt förbättrats. Exempelvis har den upplevda otryggheten kopplad till ungdomsgäng minskat kraftigt. Minskningen sker från en hög nivå året 2018.

Minskad oro för inbrott

Oro för inbrott i bostad och förråd har minskat i såväl ytterområdena som i Hörby centrum.

Upplevelsen av nedskräpning i centrum kvarstår medan skadegörelsen upplevs ha minskat. Här syns en tydligt nedåtpekande positiv trend de senaste fem åren. Hörby kommun har genomfört flera trygghetsskapande åtgärder de senaste åren, som bland annat ombyggnad av centrum, väl upplysta busshållplatser och ny belysning längs med åpromenaden. Det finns även en aktiv ploggningsverksamhet som kommunen främjar.

Buskörning sticker ut

Det som fortsatt sticker ut från år till år är trafikproblemen. Bilar som kör för fort upplevs som ett problem i både centrum och i ytterområdena.

Buskörning med mopeder och mc upplevs i årets mätning ha ökat i centrum medan det ligger lägre i ytterområdena. Polisen genomför kontroller utifrån de klagomål och tips som inkommer samt från olycksstatistik på vägnätet och i korsningar. Polis och kommun har ett bra samarbete i denna fråga och målet är att skapa en tryggare trafikmiljö för alla i kommunen.

Anmälningsbenägenheten i kommunen är fortsatt låg trots lokalt polisiärt arbete med att förbättra siffrorna. Från 2019 till 2020 sjönk den från 44 % till 25 %. I årets mätning syns en liten ökning till 28 %.

Polisen och Hörby kommun kommer tillsammans med medborgarna att fortsätta utveckla samverkan för en ökad trygghet och minskad brottslighet.

Polisen och Hörby kommun kommer tillsammans med medborgarna att fortsätta utveckla samverkan för en ökad trygghet och minskad brottslighet. Det kommer bland annat att ske genom ökad lokal närvaro från polisen och ett utökat samarbete med kommunen, där lyhördhet gentemot medborgarnas önskemål och upplevelser är centralt.

Trygghetsmätningen för polisområdet finns att läsa på Polisens hemsida.

Foto: Polisen