Två nya tf förvaltningschefer

Nu är det klart att Jan Olof Sewring och Peter Siilak blir nya tf förvaltningschefer.

Jan Olof Sewring kommer att ansvara för socialförvaltningen. Han har tidigare varit ordförande i socialnämnden i Ängelholm under flera års tid.

Peter Siilak tar över rollen som tf förvaltningschef för tekniska nämndens ansvarsområden på samhällsbyggnad. Han har en bakgrund som teknisk chef i Landskrona och har även varit teknisk chef i Högsby.

Jan Olof och Peter är på plats från och med måndag 30 mars.

Avsikten är att de ska arbeta i Hörby kommun som interimchefer fram tills dess att rekryteringarna av ordinarie förvaltningschefer är genomförda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.