Tyck till om Destination Rönne å och Ringsjön

Rönne å med omgivande träd i höstfärger.

Allmänheten är välkommen att delta i ett rådgivande möte inom projekt Destination Rönne å och Ringsjön den 25 oktober 16.00-17.00.

Det rådgivande mötet syftar till att samla in kunskap och ta vara på erfarenheter. Här har du som känner ett engagemang möjlighet att vara med och bidra till projektet.

Den rådgivande gruppen har schemalagda digitala träffar två gånger per år. Vid behov sätts extra möten in. Deltagande på möten sker på frivillig basis och du väljer själv vilka möten du vill närvara på. Anmälan till ett möte förpliktigar inte till ett fortsatt engagemang.

Anmäl dig till det första digitala möte.

Läs mer om Destination Rönne å och Ringsjön (Hörby.se)

Leader och EU-logotyper