illustration av elev framför en dator

Undervisningen för årskurs 7-9 vecka 12

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förlänga viss distansundervisning för årskurs 7-9 till den 2 april, men låter samtidigt eleverna stegvis återgå till närundervisning enligt skolspecifika planer.

Mer detaljerad information har skickats till vårdnadshavare.

Närundervisning vecka 12

Frostaskolan

Årskurs 9: Undervisning i skolan, alla dagar

Årskurs 8: Undervisning i skolan , tisdag & torsdag

Årskurs 7: Undervisning i skolan , måndag, onsdag & torsdag

Georgshillskolan

Årskurs 9: Undervisning i skolan, alla dagar

Årskurs 8: Undervisning i skolan , alla dagar

Årskurs 7: Distansundervisning hela veckan

Måltider

Under tiden som eleverna har distansundervisning finns möjlighet att avhämta skolmåltid. Vårdnadshavare behöver i förväg anmäla till mentor om mat önskas och vilken skolenhet man önskar hämta från.

Skolskjuts

Återgår till ordinarie skolskjuts.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.