Upphävande av förbud mot eldning utomhus

Eldningsförbud i Hörby kommun upphävs. Räddningstjänsten har beslutat upphäva förbudet mot eldning utomhus.

Beslutet gäller från och med 2021-07-02.

Regnet gör att brandrisken i nuläget inte längre är lika hög. Fortsatt extra försiktighet bör iakttas då marken fortfarande är torr på djupet och en eld lätt kan sprida sig.

Upplysning

Du som eldar har alltid ansvaret för att det sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och grannar, var förberedd med släckutrustning, placera elden på ett strategiskt säkert ställe. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.