Utbyt erfarenheter med andra föräldrar

uppstrackta-hander-olika-farg

Har du barn med någon form av funktionsnedsättning? Då är du välkommen på anhörigträffar.

Det finns många funderingar som man har om sina barn. Under dessa träffar pratar vi och utbyter erfarenheter och får information om olika samhällsinsatser.

Syftet med träffarna

  • Att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar det innebär att ha barn med funktionsnedsättning.
  • Att träffa andra i liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.
  • Tema på träffarna är bland annat rutiner, mat, fritid och psykisk ohälsa.

När?  Onsdagskvällar udda veckor med början den 14 september kl.18.00-20.00 Missar du ett tillfälle är det bara att hoppa in på nästa.
Var? ”Vardagsrummet” Nygatan 32, Hörby

Anmäl dig till: Lena Persson, anhörigkonsulent. Telefon: 0415-37 81 04, lena.p@horby.se

Arrangör är Hörby kommuns anhörigstöd.