Vaccinering av 12 till 15-åringar

Med start denna veckan erbjuds barn i Hörby i åldrarna 12-15 vaccin mot covid-19.

Den 16 september beslutade Folkhälsomyndigheten att även 12 till 15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. Region Skåne är ansvarig för vaccinationen och i Hörby planeras vaccineringen att starta i slutet av vecka 42 och fortsätta under hela vecka 43. Därefter kommer Region Skåne att vara på plats även i slutet av vecka 48 och hela vecka 49. Specifik planering för när de olika skolorna drar i gång vaccineringen och hur det går till förmedlas via Schoolsoft.

Därför sker vaccineringen i skolan

Barn har mycket låg, men inte obefintlig, risk att drabbas av svår covid-19. Myndigheternas bedömning är att vinsterna med vaccination överväger för barnets del. Enligt Folkhälsomyndigheten ska vaccineringen ske i nära samarbete med skolorna och elevhälsan eftersom det är ett effektivt sätt att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund.

Från och med den 1 januari 2022 är det möjligt för åldersgrupperna 12 – 15 att boka vaccinationstid på vårdcentralerna via 1177.se.

Här kan du som har funderingar läsa mer:
Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19

Specifika frågor från vårdnadshavare om vaccineringen av sitt barn hänvisas till den vårdcentral som barnet är listad på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.