Vägarbete på E22 påverkar trafik vecka 24-41

Arbetet vid Trafikplats Osbyholm startade vecka 17 men trafikpåverkan börjar från och med vecka 24 till och med vecka 26 och då i norrgående körfält.

För att få en så bra arbetsmiljö som möjligt kommer trafiken ledas om i norrgående riktning via väg 1134 genom Osbyholm, vidare ut på väg 13 till trafikplats Norrehe.

Från vecka 37 till vecka 40 kommer arbete utföras i södergående körfält. Då kommer trafik fortsatt gå på E22 fast med lägre hastighet.

Vecka 41 ska räcken bytas längre söderut på väg E22. Eftersom det är 1+1 körfält på denna plats kommer arbetet utföras på natten, under några nätters tid, med total trafikavstängning och omledning. Nattarbete kommer pågå från kl 23.00 till kl 05.00.

Besök Trafikverkets hemsida för mer information.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.