Vägarbete på E22 påverkar trafik vecka 24-41

Arbetet vid Trafikplats Osbyholm startade vecka 17 men trafikpåverkan börjar från och med vecka 24 till och med vecka 26 och då i norrgående körfält.

För att få en så bra arbetsmiljö som möjligt kommer trafiken ledas om i norrgående riktning via väg 1134 genom Osbyholm, vidare ut på väg 13 till trafikplats Norrehe.

Från vecka 37 till vecka 40 kommer arbete utföras i södergående körfält. Då kommer trafik fortsatt gå på E22 fast med lägre hastighet.

Vecka 41 ska räcken bytas längre söderut på väg E22. Eftersom det är 1+1 körfält på denna plats kommer arbetet utföras på natten, under några nätters tid, med total trafikavstängning och omledning. Nattarbete kommer pågå från kl 23.00 till kl 05.00.