Våld i nära relation är inte bara fysiskt våld – Hörby startar samtalsgrupp 28 maj

Våld i nära relation är ett begrepp som täcker mer än själva det fysiska våldet, misshandel. Många människor i vårt samhället lever eller har levt i relationer som innebär kränkningar av olika slag. Och ofta känner sig den som är eller har varit utsatt, ensam och har svårt att söka hjälp. Därför startar nu Hörby en samtalsgrupp för människor som lever i eller har levt i våldsamma relationer.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”
(P. Isdal)

Här är några vanliga symtom på våldsutsatthet:

  • du känner dig rädd för och otrygg med din partner,
  • din partner ifrågasätter eller kontrollerar dig,
  • din partner respekterar inte din sexuella integritet och/eller
  • du har tagit emot slag, sparkar och knuffar.

Inbjudan till samtalsgrupp

När?
28 maj klockan 9.30 – 11.15

Var?
Slagtoftavägen 11

Hur?
Vi träffas en gång per vecka
Deltagandet är kostnadsfritt och frivilligt

Vill du göra en intresseanmälan eller har Du frågor är du välkommen att kontakta:
Karolina Frick, socionom
Telefon: 0729-88 75 01
E-post: karolina.frick@horby.se

Här kan du läsa och skriva ut inbjudan till samtalsgruppen