Välkommen på öppet hus

Välkommen på öppet hus.
För dig som går i årskurs 6.
Besök högstadiet på Georgshillskolan och Frostaskolan.

TISDAGEN DEN 31/1 KL 16:00-18:00
PRESENTATION AV SKOLAN KL 16:30 SAMT 17:30