Vallgården i egen regi

Närbild på händer som stöttar en äldre person.

Den 1 september övertar Hörby kommun driften av Vallgården, ett av kommunens särskilda boende.

Bakgrunden är det politiska beslutet som fattades 2021 med syftet att få rådighet över alla särskilda boenden i kommunen.

Projektledare Livia Deák Jönsson har tillsammans med en arbetsgrupp och styrgrupp med nyckelpersoner från sektor Omtanke och Hörby kommun lett arbetet för att säkerställa ett säkert och tryggt övertagande från privat till kommunal regi.

Säkerställa rätt resurser

– Det handlar om att ta över verksamheten och säkerställa att det finns rätt resurser för att kunna bedriva äldreomsorg med kvalitet. Viktigast är att våra äldre, anhöriga och medarbetare ska kunna dela en upplevelse om att vi har en äldreomsorg med goda villkor, hög kvalitet, trygghet och hög trivsel hos äldre, anhöriga och medarbetare, säger Sanna Sandström, verksamhetschef för vård och omsorg.

Halvbildsporträtt av kvinna i kontorslokal.
Sanna Sandström, verksamhetschef för vård och omsorg i Hörby kommun. Foto: Matilda Lundahl