Valsamverkan SD, M och SPI kan ge ny politisk ledning

Hörby kommun får sannolikt en ny politisk ledning från 1 januari 2019.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och SPI har beslutat att ingå en valsamverkan, som ger de tre partierna en sammanlagd majoritet i fullmäktige med 22 mandat av totalt 41.

Överenskommelsen innebär att Sverigedemokraterna får utse kommunstyrelsens ordförande. Den betyder att Sverigedemokraterna sannolikt kommer att styra i minoritet och söka samförståndslösningar med övriga partier.

Kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges presidium samt valberedning, väljs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober.

Kommunstyrelsens samt övriga nämnders ledamöter väljs vid kommunfullmäktige i december.

Den senaste mandatperioden har Hörby styrts av en fempartikoalition ledd av socialdemokraterna, med Susanne Meijer (s) som kommunstyrelsens ordförande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.