Svenska flaggan

Viktiga insatser kan belönas med en fana

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag   varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet.

Ett begränsat antal fanor, cirka tio stycken, delas ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni.

Övriga tilldelningar av fanor överlämnas vid lokala firanden i respektive kommun eller på annat sätt. Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana från detta forum.

Hörby kommun informerar i februari om hur du som privatperson kan ansöka om Flagga som delas ut i samband med firandet av Sveriges Nationaldag på Söderängen i Hörby den 6:e juni.

Ansök om fana

Observera att sista dag för ansökan är fredag den 1 januari 2021.

Ansökan från organisation, förening eller motsvarande om tilldelning av en svensk fana på Sveriges Nationaldag. Ansökningsblankett för fana hittar du på stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsida.

Observera att endast de föreningar/organisationer som tilldelas en fana meddelas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.