Försvårad snöröjning på grund av vädret

Närbild på snöplogfordon med snö i skyffeln.

Under veckan har det varit svårt att röja snö från gatorna i kommunen på ett effektivt sätt, då snöfall och blåst försvårar framkomligheten och täpper igen gatorna igen.

  • Prioritet ligger på att öppna upp huvudvägar. Övriga gator betas av efter hand.
  • Du kan själv underlätta genom att undvika att parkera din bil längs huvudgatorna.
  • Det är ordentligt halt ute. Om du kan, undvik att röra dig ute på gatorna och se till att följa SMHIs varningar.
  • Du kan använda Tipsa Hörby-appen för att rapportera snörelaterade problem. Samtal och tips sammanställs och betas av efter hand.
  • Tänk på att det finns risk för snöras från tak.
  • Var rädd om dig!

Läs mer om hur kommunen arbetar med snöröjning.

Vanliga frågor och svar