Snöskottning och sandning

När snön och halkan kommer till Hörby sätter vinterväghållningen igång.

Det är väghållaren som är ansvarig för snöröjning och sandning av vägarna. Vem som är väghållare beror på var vägen eller gatan ligger.

  • Kommunen ansvarar för snö- och halkbekämpning på gång- och cykelbanor, gator och torg i tätorterna. Större delen av snöröjningen i kommunen sker med hjälp av entreprenörer.
  • På infartsleder, genomfartsvägar och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret.
  • I mindre orter ansvarar vägföreningar eller samfälligheter för vägarna. Ofta är Trafikverket ansvarig för genomfartsvägen.

Snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelvägar samt fastigheter börjar när det har fallit 5 centimeter snö. När det har fallit 7 centimeter snö börjar arbetet på gator och vägar.

Halkbekämpning utförs vid behov och görs med saltinblandat grus.

När vinterhalkan slår till prioriterar vi de övergripande gång- och cykelstråken, huvudgator och busstråk. Sedan börjar vi arbetet på andra gång- och cykelvägar och gator, som gatorna i villaområdena.

På Trafikverkets hemsida kan du hitta information om vem som är väghållare för bil-, cykel- och gångvägar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.