Snöskottning och sandning

Närbild på snö och del av ett snöröjningsfordon.

När snön och halkan kommer till Hörby sätter vinterväghållningen igång.

  • Kommunen ansvarar för snö- och halkbekämpning på gång- och cykelbanor, gator och torg i tätorterna. Större delen av snöröjningen i kommunen sker med hjälp av entreprenörer.
  • På infartsleder, genomfartsvägar och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret.
  • I mindre orter ansvarar vägföreningar eller samfälligheter för vägarna. Ofta är Trafikverket ansvarig för genomfartsvägen.

Snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelvägar samt fastigheter börjar när det har fallit 5 centimeter snö. När det har fallit 7 centimeter snö börjar arbetet på gator och vägar.

Halkbekämpning utförs vid behov och görs med saltinblandat grus.

När vinterhalkan slår till prioriterar vi de övergripande gång- och cykelstråken, huvudgator och busstråk. Sedan börjar vi arbetet på andra gång- och cykelvägar och gator, som gatorna i villaområdena.

På Trafikverkets hemsida kan du hitta information om vem som är väghållare för bil-, cykel- och gångvägar

Tipsa oss!

Om du äger en smartphone kan du enkelt skicka in tips eller felanmälan gällande vinterväglag och snöröjning.

Ladda ner appen Tipsa Hörby i App store.
Ladda ner appen Tipsa Hörby i Google play.

Fick du hjälp av informationen på sidan?