Parkering

Det finns gott om parkeringsplatser i centrala Hörby.

Dessutom finns det platser för gatuparkering där du får stå i mellan 15 minuter och 24 timmar, så kallad tidsbegränsning.

Du parkerar gratis på de tidsbegränsade platserna, men måste ställa p-skiva för att visa hur länge du har stått där. På skyltarna står hur länge du får stå på en plats, mellan vilka klockslag tidsbegränsningen gäller och om det krävs p-skiva.

Om det inte finns några skyltar får du stå på platsen i 24 timmar, såvida det inte finns någon annan parkeringsregel som talar om att du inte får stå på platsen, till exempel att den ligger på en huvudled.

P-skiva

På p-skivan markerar du vilken tid du parkerade, avrundat till närmaste hel- eller halvtimme. Om du parkerar på platsen innan tidsbegränsningen börjar gälla, ska du markera att du kom när tidsbegränsningen startade. Om du till exempel parkerar på ett ställe klockan 8 där tidsbegränsningen börjar klockan 9, ska du ställa p-skivan på klockan 9.

P-skivan ska ligga väl synlig innanför framrutan. Om du inte har någon p-skiva kan du hämta en gratis inne på kommunhuset.

Böter och bortforsling

Om du bryter mot parkeringsreglerna kan du få böter. Om du parkerar  på en mycket oläglig plats kan din bil bli bortforslad, och då får du lösa ut den på egen bekostnad.

Bestrida P-böter

Bestridande av P-böter måste göras till polisen. Du måste betala avgiften först, även om du tänker bestrida den.

Man kan använda polisens e-tjänst:
https://polisen.se/lagar-och-regler/boter/parkeringsanmarkning/
Eller blankett som du hittar på polisens sida:
https://polisen.se/lagar-och-regler/boter/parkeringsanmarkning/blanketter-kontakt/
Blanketten kan sedan mailas till polisen, parkeringsbestridande.syd@polisen.se, eller
skickas via vanlig post (Polismyndigheten, Region Syd, Box 711, 981 27 Kiruna)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att röra dig i trafiken kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?