Torg och allmänna platser

Våra torg och andra allmänna platser finns till för dig som bor i eller besöker Hörby.

På torg och andra allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Att en plats är allmän är samma sak som att den är offentlig och tillgänglig för alla. Om du vill använda en allmän plats för att till exempel sätta upp ett informationstält eller anordna ett motionslopp, så behöver du söka tillstånd  hos kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.