Torg och allmänna platser

Våra torg och andra allmänna platser finns till för dig som bor i eller besöker Hörby.

På torg och andra allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Att en plats är allmän är samma sak som att den är offentlig och tillgänglig för alla. Om du vill använda en allmän plats för att till exempel sätta upp ett informationstält eller anordna ett motionslopp, så behöver du söka tillstånd  hos kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?