Färdtjänst

Du som inte kan ta dig fram i kollektivtrafiken på egen hand, ska ändå kunna ta dig till aktiviteter, vänner, vårdbesök och annat som är viktigt i livet.

Därför kan du få färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken.

Du kan bli beviljad färdtjänst med ett särskilt tillstånd. Då får du resa med personbil eller specialfordon för serviceresor.

Du kan få rätt till färdtjänst om du

  • har svårt att resa på egen hand med den allmänna kollektivtrafiken och har en varaktig funktionsnedsättning, som beräknas vara i mer än tre månader
  • bor i någon av de kommuner som Region Skåne har avtal om färdtjänst med.

Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder och beslutar om du har rätt till färdtjänst.

Du ansöker om färdtjänst via Skånetrafiken. På Skånetrafikens webbplats hittar du mer information om färdtjänst.

Ledsagare

Om du inte kan åka på egen hand under resan med färdtjänst, har du rätt att ha med dig en ledsagare. En ledsagare är en person som får följa med på resan utan kostnad, och som du själv ordnar.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst finns till för att du som är äldre eller funktionsnedsatt ska kunna ta dig till släkt, vänner och viktiga möten, även om de finns i en annan del av landet.

Riksfärdtjänsten arbetar med resor via färdtjänst över hela landet. Om du vill använda tjänsten måste du först göra en ansökan hos kommunen. Då gör vi en bedömning utifrån funktionshindret och du får ett beslut om ifall du kan resa med riksfärdtjänst.

Lär mer om riksfärdtjänst på Riksfärdtjänstens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?