Planteringar

När vi har färgglada blommor och fina planteringar omkring oss mår vi bra.

Dessutom ger blommorna färg till de allmänna områdena och gör det trevligare för oss att vistas där. Varje år planterar Hörby kommun ut vår, sommar- och höstblommor i urnor runtom i kommunen. Vårblommorna kommer runt påsk och sommarblommorna ska stå färdiga till midsommar. Planteringarnas teman och färger varierar för varje år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?