Ansök om att etablera nya laddplatser för elbil

Elbil laddas vid en laddstation.

Med anledning av den ökande användningen av elfordon har även efterfrågan om  laddinfrastruktur ökat. Hörby kommun har därför tagit fram ett antal publika parkeringsplatser som lämpar sig för laddstolpar.

Kommunen välkomnar aktörer att anmäla intresse för att etablera laddplatser i dessa områden och kommer att upplåta mark för publik laddning genom markavtal om nyttjanderätt. Aktörer får själva stå för installation, drift och underhåll av laddstolparna, samt stå för kontakt med nätägare. Samtliga laddplatser som etableras på kommunal mark måste vara tillgängliga för alla. Hörby kommun ansvarar för driften av parkeringsplatsen genom till exempel snöröjning och sopning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?