Klotter och skadegörelse

Vi som bor i Hörby måste tillsammans vårda vår ort och områdena runtomkring. Därför är det viktigt att kommunen får hjälp att uppmärksamma klotter och skadegörelse.

Det ska kännas säkert och tryggt att vistas i Hörby, både för invånare och besökare. Klotter och olaga affischering påverkar hur vi trivs på våra gator och torg. Därför arbetar kommunen aktivt för att motverka skadegörelse.

Att klottra och sätta upp olaga affischer räknas som skadegörelse, oavsett om den som gör det anser att hen gör det för en god sak. Att riva upp växter och knäcka träd, sparka sönder papperskorgar och lyktstolpar eller förstöra den gemensamma miljön på andra sätt är såklart också skadegörelse.

Arbete för minskat klotter och olaga affischering

Det finns alternativ för att nå ut med till exempel information om evenemang. Det finns anslagstavlor där du kan sätta upp affischer. Dessutom arbetar vi för att unga ska komma till tals med sin kreativitet på ett positivt och konstruktivt sätt.

Om du ser klotter

Om du ser klotter eller annan skadegörelse är vi tacksamma om du hör av dig till oss. Vårt mål är att klotter ska vara sanerat skyndsamt efter att vi upptäckt det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.