Beslut om dataskyddsombud

Hörby kommun har under våren genomfört en upphandling av dataskyddsombud.

ArkivIT AB (organisationsnummer 556854-0883) har utsetts till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.