Besöksförbud SÄBO, LSS gruppboende och korttidsenhet

Med anledning av att Covid-19 nu även har klassats som en pandemi, så beslutar Hörby kommun att från och med fredag 13 mars kl. 17 införa besöksförbud på samtliga SÄBO (Särskilda boende för äldre), LSS gruppboende och korttidsenheten i syfte att i möjligaste mån begränsa smittspridningen.

Gällande behov av besök till palliativa personer eller andra besök som anses vara av stor vikt ombeds vederbörande kontakta respektive enhetschef.

Vi är medvetna om den juridiska problematiken med besöksförbud men anser att läget, rekommendationerna och kommunens samhällsuppdrag är sådant att beslutet är motiverat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.