Elda säkert i valborg

Räddningstjänsterna i nordöstra Skåne har bedömt att brandrisken är låg och det är inte aktuellt att utfärda eldningsförbud. Det är tillåtet att tända valborgseldar.

Det är alltid den som anordnar valborgsfirandet som ansvarar för att eldningen sker på ett säkert sätt.

Tänk på att iaktta försiktighet, ha släckningsutrustning i närheten och kontrollera vindriktningen.