Elda utomhus

Att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det finns vissa regler för hur och var du får elda och i vissa sammanhang kan det råda eldningsförbud.

Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller inte. Det kan råda eldningsförbud eller så kan det finnas andra restriktioner där du har tänkt elda. För att vara säker på vad som gäller får du gärna kontakta kommunen.

Eget ansvar och brandrisk

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du är ansvarig för att kontrollera om eldning är tillåtet och lämpligt. Du är även ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet kan leda till åtal.

När det är torrt i marken ska du vara mycket försiktig. En enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand som kan få förödande konsekvenser. Även om det inte råder eldningsförbud kan brandrisken vara hög och du bör hålla dig uppdaterad på brandriskprognosen.

Du behöver alltid ha släckredskap till hands. En hink med vatten kan räcka, men vid en större eld kan krävas att du har vattenslangen redo.

Särskilda regler vid eldning i större skala

Det finns några generella förhållningsregler som du bör känna till när du ska elda i större skala. Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden.

Avståndet till byggnader måste vara minst 75 meter och avståndet till växande gröda minst 40 meter.

Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst två meters bredd och att område med minst tio meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.

Elden måste bevakas tills risken för brandspridning upphört. Släckredskap måste finnas till hands, till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten. Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.

Fick du hjälp av informationen på sidan?