Bygga nytt, ändra eller riva

Man hoppar med ritning i handen

När du ska bygga eller riva något finns det regler och tillstånd som du behöver känna till.

När du ska bygga, ändra eller riva behövs ofta någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Det finns saker som du får lov att göra utan bygglov, men du kan fortfarande behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det är plan- och bygglagen (PBL) som bestämmer hur ett bygglov ska ges och vilka krav som ställs på det man bygger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?