Avgifter och taxor

När du ansöker om bygglov eller anmäler ett bygge ska du betala en avgift. Avgiften beror på storlek och typ av bygge.

Vi beräknar varje fall för sig, beroende på hur stort och komplext ärendet är. Därför är det svårt att säga i förhand exakt hur mycket ett bygglov kommer att kosta.

Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad i kommunfullmäktige, och tas ut i samband med att du får beslutet.

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen, från bygglov till kungörelse och slutbesked. Tänk på att det kan tillkomma extra avgifter under tiden, till exempel planavgift.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.