Avgifter och taxor

För en del service och tjänster tar Hörby kommun ut en avgift. För att göra det enklare för dig att hitta har vi samlat all information här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.